Zásady ochrany osobních údajů online obchodu marmex.pl

 

 1. OBECNÁ USTANOVENÍ
 2. ZÁKLAD ZPRACOVÁNÍ ÚDAJŮ
 3. ÚČEL, ZÁKLAD, OBDOBÍ A ROZSAH ZPRACOVÁNÍ ÚDAJŮ V ONLINE OBCHODU
 4. PŘÍJEMCI ÚDAJŮ V ONLINE OBCHODU
 5. PROFILOVÁNÍ V ONLINE OBCHODU
 6. PRÁVA OSOBY, KTERÉ SE TÝKAJÍ ÚDAJŮ
 7. COOKIES V ONLINE OBCHODU, VÝKONNOSTNÍ ÚDAJE A ANALYTIKA
 8. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 


1. OBECNÁ USTANOVENÍ

 

2. ZÁKLAD ZPRACOVÁNÍ ÚDAJŮ

 

3. ÚČEL, ZÁKLAD, OBDOBÍ A ROZSAH ZPRACOVÁNÍ ÚDAJŮ V ONLINE OBCHODU

 

Účel zpracování údajů

Podstawa prawna przetwarzania i okres przechowywania danych

Okres przetwarzanych danych

Plnění kupní smlouvy nebo smlouvy o poskytování elektronických služeb nebo opatření na žádost subjektu údajů před uzavřením výše uvedených smluv

Čl. 6 odst. 1 1 lit. b) Nařízení GDPR (plnění smlouvy) - zpracování je nezbytné pro plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo před uzavřením smlouvy přijmout opatření na žádost subjektu údajů.

Údaje jsou uchovávány po dobu nezbytnou k provedení, ukončení nebo jinému ukončení uzavřené kupní smlouvy nebo smlouvy o poskytování elektronických služeb.

přímý marketing

Čl. 6 odst. 1 1 lit. f) Předpisy GDPR (oprávněný zájem správce) - zpracování je nezbytné pro účely vyplývající z oprávněných zájmů správce - spočívající v péči o zájmy a dobrou pověst správce, jeho online obchodu a snaze o prodej produktů

Údaje jsou uchovávány po dobu oprávněného zájmu sledovaného Správcem, nejdéle však po dobu omezení nároků Správce ve vztahu k subjektu údajů z důvodu obchodní činnosti prováděné Správcem. Promlčecí doba je dána zákonem, zejména občanským zákoníkem (základní promlčecí doba pro nároky z podnikání jsou tři roky, u kupní smlouvy dva roky).

Správce nemusí zpracovávat údaje pro účely přímého marketingu v případě účinné námitky subjektu údajů v tomto ohledu.

Marketing

Čl. 6 odst. 1 1 lit. a) Předpisy GDPR (souhlas) - subjekt údajů souhlasil se zpracováním svých osobních údajů pro marketingové účely Správcem

Údaje jsou uchovávány, dokud subjekt údajů neodvolá souhlas s dalším zpracováním svých údajů pro tento účel.

Vyjádření názoru zákazníka k uzavřené kupní smlouvěy

Čl. 6 odst. 1 1 lit. a) Předpisy GDPR - subjekt údajů souhlasil se zpracováním svých osobních údajů za účelem vyjádření názoru

Údaje jsou uchovávány, dokud subjekt údajů neodvolá souhlas s dalším zpracováním svých údajů pro tento účel.

Vedení účetnictví

Čl. 6 odst. 1 1 lit. c) Předpisy GDPR ve spojení s s uměním 74 s 2 zákona o účetnictví, tj. Ze dne 30. ledna 2018 (Sbírka zákonů z roku 2018, položka 395) - zpracování je nezbytné pro splnění zákonné povinnosti správce

Údaje jsou uchovávány po dobu požadovanou zákonem, který vyžaduje, aby správce ukládal účetní knihy (5 let od začátku roku následujícího po finančním roce, ke kterému se údaje vztahují).

Stanovení, vyšetřování nebo obrana nároků, které mohou být vzneseny správcem nebo které mohou být vzneseny proti správci

Čl. 6 odst. 1 1 lit. f) Nařízení GDPR (oprávněný zájem správce) - zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů správce - spočívající ve stanovení, vyšetřování nebo obraně nároků, které mohou být vzneseny správcem nebo které mohou být vzneseny proti správci

Údaje jsou uchovávány po dobu oprávněného zájmu sledovaného Správcem, nejdéle však po dobu promlčení nároků, které mohou být vůči Správci vzneseny (základní promlčecí doba pro nároky vůči Správci je šest let).

Používání webových stránek online obchodu a zajištění jejich správného fungování

Čl. 6 odst. 1 1 lit. f) Předpisy GDPR (oprávněný zájem správce) - zpracování je nezbytné pro účely vyplývající z oprávněných zájmů správce - spočívající v provozování a údržbě webu Online Store

Údaje jsou uchovávány po dobu oprávněného zájmu sledovaného Správcem, nejdéle však po dobu omezení nároků Správce ve vztahu k subjektu údajů z důvodu obchodní činnosti prováděné Správcem. Promlčecí doba je dána zákonem, zejména občanským zákoníkem (základní promlčecí doba pro nároky z podnikání jsou tři roky, u kupní smlouvy dva roky).

Vedení statistik a analýza provozu v internetovém obchodě

Čl. 6 odst. 1 1 lit. f) Nařízení GDPR (oprávněný zájem správce) - zpracování je nezbytné pro účely vyplývající z oprávněných zájmů správce - spočívající ve vedení statistik a analýze provozu v internetovém obchodě za účelem zlepšení fungování internetového obchodu a zvýšení prodeje produktů

Údaje jsou uchovávány po dobu oprávněného zájmu sledovaného Správcem, nejdéle však po dobu omezení nároků Správce ve vztahu k subjektu údajů z důvodu obchodní činnosti prováděné Správcem. Promlčecí doba je dána zákonem, zejména občanským zákoníkem (základní promlčecí doba pro nároky z podnikání jsou tři roky, u kupní smlouvy dva roky).

 

4. PŘÍJEMCI ÚDAJŮ V ONLINE OBCHODU

 

5. PROFILOVÁNÍ V ONLINE OBCHODU

 

6. PRÁVA OSOBY, KTERÉ SE TÝKAJÍ ÚDAJŮ

 

7. COOKIES V ONLINE OBCHODU A ANALYTICKÉ

 

Kvůli jejich dodavateli:

 1. vlastní (vytvořené webovým serverem správce online obchodu) a
 2. náležející třetím stranám / subjektům (jiným než Správce)

Vzhledem k době jejich uložení na zařízení osoby, která navštíví webové stránky online obchodu:

 1. relace (uložena až do odhlášení z online obchodu nebo do vypnutí webového prohlížeče) a
 2. trvalé (uložené po určitou dobu, definované parametry každého souboru nebo dokud nebudou ručně odstraněny)

Vzhledem k účelu jejich použití:

 

 1. nezbytné (umožňující řádné fungování webových stránek online obchodu),
 2. funkční / preferenční (umožňující přizpůsobení webu online obchodu preferencím návštěvníka webu),
 3. analytické a výkonové (shromažďování informací o tom, jak používat webové stránky online obchodu),
 4. marketingové, reklamní a sociální sítě (shromažďování informací o osobě, která navštíví webové stránky online obchodu za účelem zobrazení personalizované reklamy této osobě a provádění dalších marketingových aktivit, a to i na webových stránkách oddělených od webových stránek online obchodu, jako jsou sociální sítě

 

 

Účely používání souborů cookie v online obchodě správce

identifikace uživatelů služby jako přihlášených do online obchodu a prokázání, že jsou přihlášeni (nutné soubory cookie)

zapamatování si produktů přidaných do košíku za účelem provedení objednávky (nutné soubory cookie)

zapamatování údajů z vyplněných objednávkových formulářů, průzkumů nebo přihlašovacích údajů do online obchodu (nezbytné a / nebo funkční / preferenční cookies)

přizpůsobení obsahu webových stránek online obchodu individuálním preferencím příjemce služby (např. ohledně barev, velikosti písma, rozložení stránky) a optimalizace používání webových stránek online obchodu (funkční / preferenční cookies)

vedení anonymních statistik ukazujících, jak používat webové stránky online obchodu (statistické soubory cookie)

remarketing, tj. výzkum chování návštěvníků online obchodu prostřednictvím anonymní analýzy jejich aktivit (např. opakované návštěvy konkrétních stránek, klíčová slova atd.) za účelem vytvoření jejich profilu a poskytování reklam přizpůsobených jejich očekávaným zájmům, a to i při jejich návštěvě další webové stránky v reklamní síti Google Ireland Ltd. a Facebook Ireland Ltd. (marketingové, reklamní a sociální cookies)

 

 

V prohlížeči Chrome:
(1) v adresním řádku klikněte na ikonu zámku vlevo, (2) přejděte na kartu „Cookies“

Ve Firefoxu:
(1) v adresním řádku klikněte na ikonu štítu na levé straně, (2) přejděte na kartu „Povoleno“ nebo „Blokováno“, (3) klikněte na „Soubory cookie pro sledování mezi weby“, „Sociální sledovače“ nebo „Obsah z stopaři “

V aplikaci Internet Explorer:
(1) klikněte na nabídku „Nástroje“, (2) přejděte na kartu „Možnosti Internetu“, (3) přejděte na kartu „Obecné“, (4) přejděte na kartu „Nastavení“, (5) klikněte na pole „Zobrazit soubory“)

V prohlížeči Opera:
(1) v adresním řádku klikněte na ikonu zámku vlevo, (2) přejděte na kartu „Cookies“.

v prohlížeči Safari:
(1) klikněte na nabídku „Předvolby“, (2) přejděte na kartu „Ochrana osobních údajů“, (3) klikněte na pole „Spravovat údaje o webu“)

Bez ohledu na prohlížeč pomocí dostupných nástrojů například na webu:
https://www.cookiemetrix.com/ nebo: https://www.cookie-checker.com/

 

 

8. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ