Pravidla internetového obchodu marmex.pl

 

1. OBECNÁ USTANOVENÍ
2. ELEKTRONICKÉ SLUŽBY V ONLINE OBCHODU
3. PODMÍNKY Z uzavírání smluv o prodeji
4. ZPŮSOBY A LHŮTY PRO PLATBU ZA PRODUKT
5. NÁKLADY, METODY A DODACÍ DOBA A PŘIJÍMÁNÍ VÝROBKU
6. REKLAMACE NA VÝROBKY (VZTAHUJÍCÍ SE NA PRODEJNÍ DOHODY ZÁVĚREČNÉ DO 24. PROSINCE 2014)
7. REKLAMACE VÝROBKŮ (VZTAHUJÍCÍ SE NA PRODEJNÍ DOHODY ZÁVĚREČNÉ OD 25. PROSINCE 2014)
8. MIMOŘÁDNÉ METODY ZKOUŠENÍ REKLAMACÍ A VYŠETŘENÍ REKLAMACÍ A PRAVIDLA PŘÍSTUPU K TOMTO
9. PRÁVO NA ODSTOUPENÍ OD DOHODY (Týká se OBCHODNÍCH DOHOD uzavřených do 24. prosince 2014)
10. PRÁVO NA ODSTOUPENÍ OD DOHODY (Týká se OBCHODNÍCH DOHOD ZÁVĚRŮ OD 25. PROSINCE 2014)
11. USTANOVENÍ TÝKAJÍCÍ SE PODNIKATELŮ
12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ


Internetový obchod www.marmex.pl dbá na práva spotřebitelů. Spotřebitel se nemůže vzdát práv, která mu byla udělena zákonem o právech spotřebitele. Ustanovení smluv méně příznivých pro spotřebitele než ustanovení zákona o právech spotřebitele jsou neplatná a místo nich se použijí ustanovení zákona o právech spotřebitele. Účelem ustanovení těchto nařízení proto není vyloučit nebo omezit jakákoli práva spotřebitele podle jejich závazných právních předpisů a veškeré případné pochybnosti by měly být vysvětleny ve prospěch spotřebitele. V případě jakéhokoli nedodržení ustanovení těchto nařízení s

 

1. OBECNÁ USTANOVENÍ

2. ELEKTRONICKÉ SLUŽBY V ONLINE OBCHODU

3. PODMÍNKY Z uzavírání smluv o prodeji

4. ZPŮSOBY A LHŮTY PRO PLATBU ZA PRODUKT

5. NÁKLADY, ZPŮSOBY A DATUM DODÁNÍ A PŘIJÍMÁNÍ VÝROBKU

6. REKLAMACE VÝROBKŮ (PLATNÉ PRO DOHODY O PRODEJI ZÁVĚREČNÉ DO 24. PROSINCE 2014)

7. REKLAMACE VÝROBKŮ (VZTAHUJÍCÍ SE NA PRODEJNÍ DOHODY ZÁVĚREČNÉ OD 25. PROSINCE 2014)

8. MIMOŘÁDNÉ ZPŮSOBY ZKOUŠENÍ REKLAMACÍ A VYŠETŘENÍ REKLAMACÍ A PRAVIDLA PŘÍSTUPU K TĚMTO POSTUPŮM

9. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY (DOTYCZY UMÓW SPRZEDAŻY ZAWARTYCH DO 24 GRUDNIA 2014 ROKU)

10. PRÁVO NA ODSTOUPENÍ OD DOHODY (Týká se OBCHODNÍCH DOHOD ZÁVĚRŮ OD 25. PROSINCE 2014)

11. USTANOVENÍ TÝKAJÍCÍ SE PODNIKATELŮ

12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ