Předpisy internetového obchodu marmex.pl

 

 1. OBECNÁ USTANOVENÍ
 2. ELEKTRONICKÉ SLUŽBY V OBCHODĚ ONLINE
 3. PODMÍNKY PRO UZAVŘENÍ OBCHODNÍ SMLOUVY
 4. ZPŮSOBY A PODMÍNKY PLATBY ZA PRODUKT
 5. NÁKLADY, ZPŮSOBY A DATUM DODÁNÍ A PŘIJETÍ PRODUKTU
 6. STÍŽNOST PRODUKTU
 7. MIMOŘÁDNÉ ZPŮSOBY VYŘÍZENÍ STÍŽNOSTÍ A VYKONÁVÁNÍ NÁROKŮ, A JAKO PRAVIDLA PŘÍSTUPU K TĚMTO ŘÍZENÍ
 8. PRÁVO ODSTOUPIT OD SMLOUVY
 9. USTANOVENÍ O PODNIKATELECH
 10. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
 11. VZOR VZORU ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

 

Tyto předpisy pro internetový obchod byly připraveny právníky webu Prokonsumencki.pl. Internetový obchod www.nazwasklepu.pl se stará o práva spotřebitelů. Spotřebitel se nemůže vzdát práv, která mu byla dána zákonem o právech spotřebitele. Ustanovení smluv, která jsou pro spotřebitele méně příznivá než ustanovení zákona o právech spotřebitele, jsou neplatná a místo nich se použijí ustanovení zákona o právech spotřebitelů. Účelem ustanovení těchto nařízení proto není vyloučit nebo omezit jakákoli práva spotřebitele, která jim vyplývají z kogentních ustanovení zákona, a případné pochybnosti by měly být vysvětleny ve prospěch spotřebitele. V případě jakéhokoli nesouladu ustanovení tohoto nařízení s výše uvedenými ustanoveními mají přednost tato ustanovení a měla by být použita.

 

1. OBECNÁ USTANOVENÍ

 

2. ELEKTRONICKÉ SLUŽBY V OBCHODĚ ONLINE

 

3. PODMÍNKY PRO UZAVŘENÍ OBCHODNÍ SMLOUVY

 

4. ZPŮSOBY A PODMÍNKY PLATBY ZA PRODUKT

 

5. NÁKLADY, ZPŮSOBY A DATUM DODÁNÍ A PŘIJETÍ PRODUKTU

 

6. STÍŽNOST PRODUKTU

 

7. MIMOŘÁDNÉ ZPŮSOBY VYŘÍZENÍ STÍŽNOSTÍ A VYKONÁVÁNÍ NÁROKŮ, A JAKO PRAVIDLA PŘÍSTUPU K TĚMTO ŘÍZENÍ

 

8. PRÁVO ODSTOUPIT OD SMLOUVY

 

9. USTANOVENÍ O PODNIKATELECH

 

10. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 

11. VZOR VZORU ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY